Prosciutto crudo

Histrorie

Byla známa již v dobách antického Říma. Vypráví o ní Marcus Terentius Varro (v 1. století př. n. l.), Polybios i Strabón. John B. Dancer píše, že když Hannibal v roce 217 př. n. l. přišel do Parmy a byl přivítán jako osvoboditel, obyvatelé mu na oslavu připravili vepřovou kýtu konzervovanou v soli v dřevěných nádobách, kterou velice ocenil. Objevení této tradice bylo kromě jiného ovlivněno přítomností bohatého zdroje soli v blízkosti Parmy, např. v Salsomaggiore.

Výroba

Šunka se vyrábí z vepřové kýty. Ta se očistí a zbaví kůže, šlach a přebytečného tuku. Pak se nakládá do soli na několik týdnů až měsíců. Po naložení se očistí a suší se za různých podmínek. Nakládat se mohou celé kýty nebo jen části masa. Každý výrobce vyrábí prosciutto podle vlastní receptury, jednotlivé druhy mohou být chuťově výrazně odlišné.

Charakreristika

Je typická šunka oblasti mezi Via Emilia a korytem řeky Enza poblíž města Parmy. Tento druh pršutu je známý po celé Evropě a název zaručuje původ v Parmské provincii, jelikož znak se smí vypalovat pouze tam.

Využití

Své využití nachází tato pochutina v teplé i ve studené kuchyni.